Fonder

Bolaget Numisbing har startat 4 fonder på Cayman Islands, så kallade Collectible Funds, Syftet är att bolaget skall få fram kapital för att köpa unika mynt och sedlar som stiger i värde. Fonderna har varit framgångsrika och ökat med 28 % under 2018. De fortsätter att växa. De investerare som inte själva är experter inom numismatik kan köpa andelar i dessa fonder och vara med på resan när de ökar i värde ställt mot en allt oroligare börs. Bolaget kommer använda en del av de pengar som inbringas av emissionen till att öka kapitalet i fonden som sedan kan omsättas i köp av historiska mynt. Bloomberg har utsett dessa fonder till en av de fonder som stigit kraftgast under 2018.

Bolaget planerar att investera ytterligare 4,5 miljoner USD i sin egen Klass A-fond “Collectibles Fund”, som ökade med 28% år 2018.

Numisbing har bildat och stängt en ”Collectibles fund” med förfallodatum per augusti 2022. Fondförvaltaren är Aria Capital Magt Ltd, Caymanöarna och Investment Advisor Numisbing LLC Dubai, UAE.

Nedan anges vad fonderna heter och klassificeras som.

ISSUE DESCR
Class A
Class B
Class C
Sheikh Zayed Series

CURR ISIN
USD KYG3165T1206 USD KYG3165T1388 USD KYG3165T1792 USD KYG3165T1875

CUSIP
G3165T 120 G3165T 138 G3165T 179 G3165T 187

VALOR

BLOOMBG WKN
CABCOSP KY CABCSBU KY CABCSCU:KY

PERFORMANCE OF COLLECTIBLES FUND FROM DEC 2017 TO FEB 2019
NAV @ https://www.bloomberg.com/quote/CABCOSP:KY

PERFORMANCE OF NUMISBING INVESTMENTS FROM 2012-2017
BEFORE FORMATION OF COLLECTIBLES FUND

Moderbolaget / Parent company
Numisbing AB (publ)
Box 39
17821 EKERÖ
08- 560 325 50
www.numisbing.se
info@numisbing.se

Digital aktiebok innan notering / Digital share register before listing
Nordiska Värdepappersregistret, NVR
Besöksadress: Kungsportsavenyn 21
Postadress: Box 3116
400 10 GÖTEBORG
www.nvr.se
info@nvr.se

100 % ägt dotterbolag / subsidierades 100 % owned
Numisbing Ltd.
Al Maktoum Street, Deira
Dubai,
United Arab Emirates
+971 4 295 2578
www.numisbing.auction

Medlemsföretag hos Euroclear som ansluter bolagets aktie inför noteringen
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM
www.eminova.se
infor@eminova.se
08-684 211 00

Revisor / Auditor
Moore Stephens KLN AB
Besöksadress: Lilla Bommen 4A
SE-41104 Gothenburg,
+46 (0)31-739 13 00
Ludvig Kollberg, Authorised Public Accountant and Partner
Ludvig.Kollberg@moorestephens.se

Investor Relations
Delecta Financial Events AB
Långgatan 4, 27660 Skillinge
www.delecta.se
jan@delecta.se
0708-14 44 00

Rådgivare / Advisor
Big Ben Venture Partners Ltd.
Octagon Point, St Paul's
5 Cheapside
London, UK EC2V 6AA
United Kingdom
+44 (0)20 36 08 01 08
www.bigbenventure.com

2019 ©NUMISBING. PRODUCERAD AV ZENAP WEBBYRÅ