GDPR

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och Numisbing AB (publ), ägare och leverantör av denna webbplats. Numisbing AB (publ), tar integriteten kring din information mycket allvarligt. Denna integritetspolicy gäller för vår användning av alla data som samlats in av oss eller tillhandahålls av dig i samband med din användning av webbplatsen. Läs noga igenom denna sekretesspolicy.

 

Definitioner och tolkning

I denna integritetspolicy används följande definitioner:

Samla all information som du skickar till Numisbing AB (publ) via webbplatsen. Definitionen innehåller i förekommande fall de definitioner som anges i lagen om uppgiftsskydd 1998.

Kakor en liten textfil placerad på din dator av denna webbplats när du besöker vissa delar av webbplatsen och / eller när du använder vissa funktioner på webbplatsen. Detaljer om cookies som används av denna webbplats anges i klausulen nedan (Cookies);

 

Numisbing AB (publ),

vi eller oss Numisbing AB (publ), ett bolag bildat i Sverige och Dubai med registrerat nummer 556112-8074,  vars säte är i Stockholms län, på adressen  Box 39, 178 21 Ekerö;

Sverige och EU har lagar och regler om sekretess och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) 2003, vilket är ändrat genom förordningarna om skydd av privatliv och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) (2011).

Användare eller du som är tredje part som kommer åt webbplatsen och inte heller är (i) anställd av Numisbing AB (publ). och agerar i samband med sin anställning eller (ii) anlitas som konsult eller på annat sätt tillhandahåller tjänster till Numisbing AB (publ). och tillgång till webbplatsen i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster och webbplatsen du använder för närvarande, numisbing.se och eventuella underdomäner på den här webbplatsen, om inte uttryckligen uteslutas av deras egna villkor.

 

I denna sekretesspolicy, om inte kontextet kräver en annan tolkning:

– singularet innehåller plural och vice versa;

– Referenser till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor är underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor till denna integritetspolicy.

– En referens till en person omfattar företag, företag, myndigheter, förtroende och partnerskap. “Inkluderar” menas “inklusive utan begränsning”. hänvisning till någon lagstadgad bestämmelse innefattar eventuell ändring eller ändring av det rubrikerna och underrubrikerna ingår inte i denna sekretesspolicy.

 

Omfattning av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller endast åtgärderna i Numisbing AB (publ) och Användare med avseende på denna webbplats. Det omfattar inte några webbplatser som kan nås från denna webbplats, inklusive men inte begränsade till några länkar vi kan tillhandahålla på webbplatser för sociala medier.

 

Uppsamlade data

Vi får samla in följande data, som innehåller personuppgifter från dig:

namn

Kön;

Jobbtitel;

Yrke;

 

Kontakta information som e-postadresser och telefonnummer;

En lista över webbadresser som börjar med en hänvisningswebbplats, din aktivitet på denna webbplats och den webbplats du avslutar (automatiskt samlad); i varje fall i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

Vår användning av Data

I databeskyddslagen 1998, Numisbing AB (publ). är “datakontrollern”.

Vi kommer behålla alla data du lämnar in i 12 månader.

Om inte vi är skyldiga eller tillåtna enligt lag att göra det, och med förbehåll för tredje parts uppgifter som specifikt anges i denna policy, kommer dina uppgifter inte att lämnas ut till tredje part. Detta inkluderar inte våra dotterbolag och / eller andra företag inom vår grupp.

Alla personuppgifter lagras säkert i enlighet med principerna i dataskyddslagen 1998. För mer information om säkerhet, se klausulen nedan (Säkerhet).

Eventuella eller alla ovanstående data kan krävas av oss från tid till annan för att ge dig bästa möjliga service och erfarenhet när du använder vår webbplats. Specifikt kan Data användas av oss av följande skäl:

– intern registrering

– Överföring via e-post av reklammaterial som kan vara av intresse för dig

– i varje fall i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

Tredje parts webbplatser och tjänster

Numisbing AB (publ) kan från tid till annan anställa andra partiers tjänster för att hantera vissa processer som är nödvändiga för driften av webbplatsen. Leverantörerna av sådana tjänster har inte tillgång till vissa personuppgifter som tillhandahålls av användare av denna webbplats.

 

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan från tid till annan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa sekretesspolicy eller uttalande om andra webbplatser innan du använder dem.

 

Ändringar av företagsägarskap och kontroll

Numisbing AB (publ) kan, från tid till annan, utöka eller minska vår verksamhet och det kan innebära försäljning och / eller överföring av kontroll över hela eller delar av Numisbing AB (publ). Uppgifter som tillhandahålls av Användare kommer, om det är relevant för någon del av vår verksamhet som överförs så, att överföras tillsammans med den delen och den nya ägaren eller den nya kontrollenheten kommer enligt villkoren i denna sekretesspolicy att tillåtas använda Data för de ändamål för vilka det ursprungligen levererades till oss.

Vi kan också avslöja data till en potentiell köpare av vår verksamhet eller någon del av den.

I ovanstående fall kommer vi att vidta åtgärder med sikte på att din integritet skyddas.

Kontrollerar användningen av dina data

Oavsett var du är skyldig att skicka in data får du alternativ för att begränsa användningen av den Data. Detta kan innehålla följande:

användning av data för direktmarknadsändamål och dela data med tredje part.

 

Webbplatsens funktionalitet

För att kunna använda alla funktioner och funktioner som finns på webbplatsen kan du vara skyldig att skicka in vissa uppgifter.

Du kan begränsa din webbläsares användning av cookies. För mer information se klausulen nedan (Cookies).

 

Få tillgång till dina egna data

Du har rätt att begära en kopia av någon av dina personuppgifter som innehas av Numisbing AB (publ)  (där sådana uppgifter hålls) mot betalning av en liten avgift, som inte överstiger 50 SEK.

 

Säkerhet

Datasäkerhet är av stor betydelse för Numisbing AB (publ) och för att skydda dina data har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och skydda data som samlats in via denna webbplats.

Om det krävs åtkomst till lösenord för vissa delar av webbplatsen är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt.

Vi strävar efter att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Överföring av information via internet är dock inte helt säker och sker på egen risk. Vi kan inte garantera säkerheten för dina data som skickas till webbplatsen.

 

Cookies

Denna webbplats kan placera och komma åt vissa cookies på din dator. Numisbing AB (publ) använder cookies för att förbättra din erfarenhet av att använda webbplatsen och förbättra vårt utbud av tjänster. Numisbing AB (publ) har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att se till att din integritet skyddas och respekteras hela tiden.

Alla kakor som används av denna webbplats används i enlighet med gällande brittisk och EU-cookie lag.

Innan webbplatsen lägger till cookies på din dator kommer du att presenteras med ett meddelandefält som begär ditt samtycke att ställa in dessa cookies. Genom att ge ditt samtycke till att lägga Cookies, gör du det möjligt för Numisbing AB (publ) att ge dig en bättre upplevelse och service. Du kan, om du vill, neka samtycke till att cookies läggs Dock kan vissa funktioner på webbplatsen inte fungera helt eller som det är tänkt.

 

Denna webbplats kan placera följande cookies:

Typ av cookie Syfte
Strikt nödvändiga cookies Dessa är cookies som krävs för att vår hemsida ska fungera. De inkluderar till exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra områden på vår webbplats, använda en kundvagn eller använda e-faktureringstjänster.
Funktionalitetscookies Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår hemsida. Detta gör det möjligt för oss att personifiera vårt innehåll för dig, hälsa dig med namn och kom ihåg dina preferenser (till exempel ditt språkval eller region).

Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies men det kan ändras. För mer information, se hjälpmenyn i din webbläsare.

 

Du kan välja att ta bort cookies när som helst. men du kan förlora all information som gör det möjligt för dig att komma åt webbplatsen snabbare och effektivare inklusive, men inte begränsat till, personliga inställningar.

 

Det rekommenderas att du ser till att din webbläsare är uppdaterad och att du konsulterar den hjälp och vägledning som utvecklaren av din webbläsare har om du är osäker på att justera dina integritetsinställningar.

 

Överföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter som vi samlar in från dig kan lagras och bearbetas och överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta kan till exempel inträffa om våra servrar är belägna i ett land utanför EES eller en av våra tjänsteleverantörer är belägen i ett land utanför EES. Vi delar också information med våra koncernföretag, av vilka några ligger utanför EES. Dessa länder får inte ha lagar om dataskydd som motsvarar dem som gäller i EES.

 

Om vi ​​överför Data utanför EES på detta sätt kommer vi att vidta åtgärder med sikte på att dina personuppgifter fortsätter att skyddas enligt vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Du accepterar uttryckligen sådana överföringar av data.

 

Allmän

Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt denna sekretesspolicy där vi rimligen tror att dina rättigheter inte påverkas.

 

Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna sekretesspolicy (eller del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller otillåtet, kommer denna bestämmelse eller delavsättning i den utsträckning som krävs att anses utgå och giltigheten och verkställighet av övriga bestämmelser i denna sekretesspolicy påverkas inte.

Om inget annat överenskommits, innebär ingen försening, handling eller underlåtenhet av en part att utöva någon rättighet eller åtgärd som ett upphävande av det eller någon annan, rätt eller rättsmedel.

 

Detta avtal kommer att styras av och tolkas enligt lagen i Sverige. Alla tvister som uppstår enligt avtalet kommer att vara föremål för exklusiv behörighet för de svenska domstolarna.

 

Ändringar av denna sekretesspolicy

Numisbing AB (publ) förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy som vi anser vara nödvändiga från tid till annan eller som kan krävas av lag. Eventuella ändringar läggs omedelbart på webbplatsen och du anses ha accepterat villkoren i integritetspolicyn vid din första användning av webbplatsen efter ändringarna.

 

Du kan kontakta Numisbing AB (publ). via email på info@numisbing.se

 

 

18 maj 2019

 

 

Information

Dessa villkor har skapats med hjälp av ett dokument från Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.co.uk).

Moderbolaget / Parent company
Numisbing AB (publ)
Box 39
17821 EKERÖ
08- 560 325 50
www.numisbing.se
info@numisbing.se

Digital aktiebok innan notering / Digital share register before listing
Nordiska Värdepappersregistret, NVR
Besöksadress: Kungsportsavenyn 21
Postadress: Box 3116
400 10 GÖTEBORG
www.nvr.se
info@nvr.se

100 % ägt dotterbolag / subsidierades 100 % owned
Numisbing Ltd.
Al Maktoum Street, Deira
Dubai,
United Arab Emirates
+971 4 295 2578
www.numisbing.auction

Medlemsföretag hos Euroclear som ansluter bolagets aktie inför noteringen
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM
www.eminova.se
infor@eminova.se
08-684 211 00

Revisor / Auditor
Moore Stephens KLN AB
Besöksadress: Lilla Bommen 4A
SE-41104 Gothenburg,
+46 (0)31-739 13 00
Ludvig Kollberg, Authorised Public Accountant and Partner
Ludvig.Kollberg@moorestephens.se

Investor Relations
Delecta Financial Events AB
Långgatan 4, 27660 Skillinge
www.delecta.se
jan@delecta.se
0708-14 44 00

Rådgivare / Advisor
Big Ben Venture Partners Ltd.
Octagon Point, St Paul's
5 Cheapside
London, UK EC2V 6AA
United Kingdom
+44 (0)20 36 08 01 08
www.bigbenventure.com

2019 ©NUMISBING. PRODUCERAD AV ZENAP WEBBYRÅ