Aktien

Numisbing AB (publ) har två aktieslag – aktier av serie A och B som i dag finns i digital aktiebok som sköts av NVR.se. Aktier av serie A är röststarkare aktier 1/10. Inom kort kommer aktien att bli digital genom Euroclear-systemet och planerna är att söka notering på First North Nasdaq, Stockholm.

En aktie berättigar till en röst.

Antalet aktieägare uppgick per 22 februari 2019 till ca 36,112,210 aktier. Aktiekapitalet är 36,112,210 SEK. Enligt bolagsordningen skall ett minimum av aktier vara 20.000.000 och maximalt 120.000.000 stycken. Organisationsnumret för bolaget är 559196-1908.

Ägarstrukturen i bolaget är på följande vis:

År Transaction Change of share capital in SEK Change of number of shares Par value Total share capital in SEK Total number of shares
2019 Formation 50 000,00 500 100,00 50 000,00 1 000
2019 Share Splitt 0,00 49 500 1,00 50 000,00 50 000
2019 Issue 450 000,00 450 000 1,00 500 000,00 500 000
2019 Offsetting 35 612 210,00 35 612 219 1,00 36 112 210,00 36 112 210
Shareholder Number of shares Share of capital Votes
Ramkumar Sarangapani 22,329,595 61,83% 62,79%
Steve Nonath Desouza 3,381,383 9,36% 9,54%
Abdullah Sail M Alanizi 2 767 920 7,66% 7,81%
Ramesh Chandrasekaran 1,622,647 4,49% 4,55%
Malini Hari 1 400 702 3,88% 3,95%
Mahalakshmi Sankaran 1,352,434 3,75% 3,33%
Arunkumar Sarangapani 829,730 2,30% 2,04%
Venkateswaran Ramani 785,143 2,17% 1,93%
Anthony Godinho 444,618 1,23% 1,09%
Arithmos Capital 420,450 1,16% 1,04%
Prakash Gopalakrishnan 399,577 1,11% 0,98%
Sanjay Tolani 378,011 1,05% 0,93%

Styrelsen består av följande personer:

Name Function Born Elected Depending owner Independent of Company and management
Ramkumar Sarangapani Chairman 1979 2019 Yes No
Abdullah Sail M Alanizi Member 1974 2019 Yes No
Ben Hedenberg Member 1954 2019 Yes Yes
Mikael Wester Deputy 1956 2019 No Yes

Inför noteringen finns ett så kallat ”Lock-up agreement” under 12 månader med huvudägaren Ramkumar Sarangapani som innehar över 60 procent av bolagets aktier och röster.

Uppgifter om utdelning och utdelningsdatum finns under rubriken Kalender.

Insynshandel

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Registret uppdateras löpande vart efter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Emissioner

Bolaget genomför en emission som beslutades av extra bolagsstämma den 29 mars 2019.
En nyemission om 4.514.026 aktier, med undantag av aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen var 5:40 SEK per aktie vilket kunde inbringa mellan 36.112.209 SEK till maximalt 40.626,235 SEK före sedvanliga emissionskostnader. Emissionerna var uppdelade dels mot publik investering och dels mot institutionella investerare.
Resultatet finns rapporterat under ”pressmeddelanden” eller rubriken ”Aktuellt”.

För nedladdning av fullständigt memorandum på engelska – ladda ner här:
De skäl som angetts för att investera i bolagets aktie har sammanfattningsvis varit:

  • En investering i sällsynta mynt kan erbjuda möjlighet till attraktiv avkastning, förutsatt att tillräcklig noggrannhet görs för att bilda en portfölj. Marknaden är av naturens natur begränsad. Som en följd av det ökade intresset för marknaden stöds stigande priser på medellång och lång sikt.
  • Ett index över materiell alternativa tillgångar över klasser sammanställd av Knight Frank, a
    konsultation, visar att avkastning på sällsynta mynt över tio år till slutet av 2016 var 195%, lätt slog konst (139%), frimärken (133%), möbler (31%) och S & P 500 index (58%).
  • Numisbing genererar sina intäkter genom handel med samlarobjekt, investeringar och auktioner i samlarobjekt som numismatisk, filateli, värdefull konst och antikviteter. Bolaget upprätthåller en stadig tillväxt och de beräknade intäkterna uppskattas i intervallet USD 7,51 miljoner i slutet av 31 december 2019 till 28,8 miljoner USD per 31 december 2023, vilket är en ökning med 22% CAGR1 under en decemberperiod 31, 2018 till 31 december 2028.
  • Numisbings företagskontor ligger i Stockholm, Sverige och huvudverksamheten är belägen i Dubai, Förenade Arabemiraten. Bolagets anställda är högkvalificerade och erfarna inom numismatiska, filatelska och antikviteterna.
  • Numisbings uppdrag är att bidra till kunskap och utbildning av asiatiska / Mellanöstern-sedlar, mynt och medaljer och samlare som uppfyller sina mål.
  • Numisbings vision är att bli ett av de mest erkända numismatiska varumärkena över hela världen.

Utdelning från aktien

Hitintills har bolaget varje år haft en generös utdelningspolicy. Det är upp till årsstämman att besluta om fortsatt utdelning.

Moderbolaget / Parent company
Numisbing AB (publ)
Box 39
17821 EKERÖ
08- 560 325 50
www.numisbing.se
info@numisbing.se

Digital aktiebok innan notering / Digital share register before listing
Nordiska Värdepappersregistret, NVR
Besöksadress: Kungsportsavenyn 21
Postadress: Box 3116
400 10 GÖTEBORG
www.nvr.se
info@nvr.se

100 % ägt dotterbolag / subsidierades 100 % owned
Numisbing Ltd.
Al Maktoum Street, Deira
Dubai,
United Arab Emirates
+971 4 295 2578
www.numisbing.auction

Medlemsföretag hos Euroclear som ansluter bolagets aktie inför noteringen
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM
www.eminova.se
infor@eminova.se
08-684 211 00

Revisor / Auditor
Moore Stephens KLN AB
Besöksadress: Lilla Bommen 4A
SE-41104 Gothenburg,
+46 (0)31-739 13 00
Ludvig Kollberg, Authorised Public Accountant and Partner
Ludvig.Kollberg@moorestephens.se

Investor Relations
Delecta Financial Events AB
Långgatan 4, 27660 Skillinge
www.delecta.se
jan@delecta.se
0708-14 44 00

Rådgivare / Advisor
Big Ben Venture Partners Ltd.
Octagon Point, St Paul's
5 Cheapside
London, UK EC2V 6AA
United Kingdom
+44 (0)20 36 08 01 08
www.bigbenventure.com

2019 ©NUMISBING. PRODUCERAD AV ZENAP WEBBYRÅ