Aktuellt

Numisbing arrangerar två träffar i Sverige för investerare och intresserade.

– Stockholm den 26 juni kl. 18.00 Anmälan: http://www.delecta.se/event.php?eventID=706
– Malmö den 27 juni kl. 18.00. Anmälan: http://www.delecta.se/event.php?framed=1&eventID=707

I styrelsen finns sedan tidigare Ramkumar Sarangapani, styrelseordförande, Abdullah Sail M Alanizi, styrelseledamot samt Mats Wester, extern VD i bolaget (bosatt i Sverige). Nya i styrelsen är:

Agneta Berliner
Mångårig erfarenhet av att utveckla kunskapsorganisationer genom att leda och entusiasmera medarbetare och kollegor. Huvudsakligen i verksamheter i förändring och tillväxt. Den erfarenhet som finns inom verksamhetsutveckling har skett i roller som styrelseledamot/ordförande, VD, byrå/verksamhetschef samt som extern konsult. Har internationell erfarenhet och kontaktytor. Närmast kommer Agneta Berliner som VD vid ABB Industrigymnasium och platschef för Handelskammaren i Västerås. Lång erfarenhet som VD och projektledare vid en rad reklam och marknadsföringsbyråer. Agneta Berliner är bosatt i Skåne.

Scott Millar
Scott Millar har arbetat inom IT och är mycket kunnig inom Blockchain-tekniken. För närvarande bygger han upp ett nytt bolag som heter BlockSettle. Har erfarenheter av styrelsearbete och att kunna bygga organisationer i bolag. Finansiell teknik är en av de mest komplicerade sektorerna för att förstå, eftersom den kombinerar de finansiella marknadernas komplexitet med den innovation som tekniken möjliggör. Att utveckla en förståelse för hur man styr affärsutveckling i detta utvecklande landskap är en område som utmanar Scott Millar. Scott Millar är bosatt i Skåne.

Moderbolaget / Parent company
Numisbing AB (publ)
Box 39
17821 EKERÖ
08- 560 325 50
www.numisbing.se
info@numisbing.se

Digital aktiebok innan notering / Digital share register before listing
Nordiska Värdepappersregistret, NVR
Besöksadress: Kungsportsavenyn 21
Postadress: Box 3116
400 10 GÖTEBORG
www.nvr.se
info@nvr.se

100 % ägt dotterbolag / subsidierades 100 % owned
Numisbing Ltd.
Al Maktoum Street, Deira
Dubai,
United Arab Emirates
+971 4 295 2578
www.numisbing.auction

Medlemsföretag hos Euroclear som ansluter bolagets aktie inför noteringen
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM
www.eminova.se
infor@eminova.se
08-684 211 00

Revisor / Auditor
Moore Stephens KLN AB
Besöksadress: Lilla Bommen 4A
SE-41104 Gothenburg,
+46 (0)31-739 13 00
Ludvig Kollberg, Authorised Public Accountant and Partner
Ludvig.Kollberg@moorestephens.se

Investor Relations
Delecta Financial Events AB
Långgatan 4, 27660 Skillinge
www.delecta.se
jan@delecta.se
0708-14 44 00

Rådgivare / Advisor
Big Ben Venture Partners Ltd.
Octagon Point, St Paul's
5 Cheapside
London, UK EC2V 6AA
United Kingdom
+44 (0)20 36 08 01 08
www.bigbenventure.com

2019 ©NUMISBING. PRODUCERAD AV ZENAP WEBBYRÅ