Sammanfattning av affärsidén med Numisbing

Numisbing genererar sina intäkter genom support och tjänster mot samlarmarknaden när det gäller handeln i världen med samlarobjekt. Man lever i dag på tjänster med råd och tjänster till kunder som gör investeringar i auktioner för samlarobjekt som numismatisk, filatelisk, värdefull konst och antikviteter.

Företaget erbjuder:

• Värdering och betygsättning av numismatiska samlarobjekt för kunder och tredje part

• Förfalskningsskydd och teknik som förhindrar manipulering. Tekniken på en utvecklad BlockChain-lösning som härleder ursprunget och därmed äktheten av föremålet

• Erbjuder centraliserad information om priser för samlarobjekt.

• Erbjuder konsulttjänster inom det relaterade områden

• Tjänster och stöd relaterade till utställningar och globala evenemang

Företaget handlar därmed med supportprodukter, inklusive men inte begränsat till leveranser och publikationer, tillhandahåller betygstjänster av egen eller genom tredje part, tillhandahåller konsulttjänster inom det relaterade området och genomför och stöder relaterade utställningar och evenemang.

Utvecklingen vad avser säkerhet i fastställandet av falska mynt eller osäker härkomst av äkta mynt innebär stora värden i samlarmarknaden. I en osäker börsvärld blir samlarföremålen allt mer värda för varje år. Föremålen blir heller inte fler.

Bolagets vision är att bli världsledande och den mest pålitliga databasen vad avser hantering av numisiära mynt och sedlar för registrering, lokalisering och identifiering av förlorade, stulna och förfalskade tillgångar. Numisbing har som mål att etablera blockchain-innovation som inte bara kommer att öka säkerheten utan också gynna samhället.

Vårt uppdrag är att tillhandahålla en effektiv, prisvärd och tillgänglig distribuerad databas eller blockchain-lösning som hjälper både företag och konsumenter att skydda sina mest värdefulla tillgångar vad avser numisära tillgångar. Numisbing kommer ge åtkomst
till världens första blockchain-driven registreringsdatabasplattform och sökmotor för att minska brottslighet relaterad till stöld och förfalskning på global nivå av numisiära mynt och sedlar.

Med hjälp av den världsomfattande databasen kommer Numsibing ha en fördelaktig kontroll kring de olika värden som finnas i databasen. Något som auktionshusen över hela jordklotet kommer använda sig av. Tjänsterna kommer till en del att vara avgiftsbelagda.

Numisbing kommer att investera i fond/er där numisiära mynt och sedlar finns som ett investeringsalternativ.